English    

 


Olin' in Lezzet Sırrı
Bugün beş kıtada, beş ayrı ağız tadında aynı ürün kullanılıyor; Olin. Lezzetin tüm bu farklı kültürlerde aynı sözcükle,  “Olin ile ifade edilmesinin sırrı ne?
İşin sırrı Olin’ in  üretim felsefesinde yatıyor.
 
 

Edirne

Trakya adını TRAK kabilesinden alır. Eski çağlarda bugün Trakya dediğimiz coğrafyaya TRAK kabileleri yerleşmişti. TRAKLAR cesur ve üstün yetenekli savaşçılardı. Bu özellikleri başka milletlerce kabül görüyordu. Öyle ki çağdaşları Atinalılar ve Romalılar Trakları ordudan ücretli asker olarak görevlendiriyorlardı. TRAK kabileleri arasında bir kabile çok ünlüydü: ODRYSLER. Bu kabile ODRYSAİ'de yaşıyordu; bugün EDİRNE dediğimiz kentte. MS 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus, Edirne'ye yeni yapılar inşa edilmesini buyurdu. 

Böylece kasaba gelişip şehir devleti durumuna yükselmeye başladı. Onu bu konuma yücelten İmparatorun adını yaşatmak üzere bu bölge "HADRİANUS KENTİ" anlamına gelen Hadrianopolis olarak adlandırıldı. Hadrianus' un kente kazandırdığı en önemli yapı kaleydi. Güçlü surlara ve hendeklere sahipti. Kenti çevreleyen bu kale Edirne'yi Gotların , Hunların ve Bulgarların akınlarından korudu.

Bölge bereketli topraklara sahipti ve daha önemlisi Edirne, iki kıta arasında topraklarıyla verimli doğal bir geçitti. Bu iki özellik Edirne'yi hedef haline getiriyordu.

Edirne Osmanlı İmparatorluğu'nun doğal olarak ana hedefiydi. 1.Murat, Lala Şahin Paşa'yı Hadrianopolis'in fethi ile görevlendirdi. 1362'nin Temmuz ayında Hadrianopolis artık Türkler' indi. Adı Edrune olarak değişti. Kent çok bakımsız bir haldeydi. Edirne Türkler tarafından yenibaştan inşa edildi. O dönemde başkent Bursa'ydı. 1.Murat kenti Osmanlı'nın yeni başkenti olarak ilan etti. Kısa zamanda kentin çehresi camilerle, hanlarla, hamamlarla, kervansaraylarla, köprülerle süslendi. Daha sonra başkentin İstanbul'a taşınması Edirne'nin önemini azaltmadı.

Edirne 1920 yılında Yunanlılar tarafından işgal edildi. Ancak bu uzun sürmedi. Milli mücadele sonunda imzalanan Mudanya Mütakeresi sonuncunda geri alındı. Lozan Barış Antlaşması ile de Türkiye'nin batı sınırı çizildi. Yunanistan Karaağacı savaş tazminatı olarak bıraktı.

Kent tarihi misyonunu, köprü olma görevini bir kez daha yüklendi. Edirne Türkiye'nin batı sınırı ve Avrupa'ya açılan kapısı olacaktı.