English    

 


Olin' in Lezzet Sırrı
Bugün beş kıtada, beş ayrı ağız tadında aynı ürün kullanılıyor; Olin. Lezzetin tüm bu farklı kültürlerde aynı sözcükle,  “Olin ile ifade edilmesinin sırrı ne?
İşin sırrı Olin’ in  üretim felsefesinde yatıyor.
 
 

EYS Vizyonu

Bitkisel yağ üretiminde yurtiçi ve yurtdışında rekabetçi olmak ve pazar payını arttırmak

OLİN markasını kaliteli üretim, hizmet ve gıda güvenliği bilinci ile daha da güçlendirmek

İşletmenin kapasite kullanımını arttırarak verimliliği sağlamakEYS Misyonu

 Şirketin Kalite ve Gıda Güvenliği Politikasının tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlamak

 Kaliteli üretim ve hizmetin sürekliliğini sağlamak

Tedarikçilerden tüketiciye kadar gıda güvenliği zincirini oluşturarak sürekliliğini sağlamak

Müşteri beklentilerini aşarak karşılamak

Müşteri memnuniyetini en son noktaya kadar taşımak

Müşteri bağlılığını arttırmak

Şirketin tüm kaynaklarını en etkin ve en verimli şekilde kullanmak

Çevre korunmasına ve çevre sağlığına gereken önemi vermek

Çalışanların memnuniyetini sağlamak

Ortakların beklentilerini karşılamak

Tedarikçilerini iş ortakları olarak görmek

Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş çalışanları şirketin genel stratejisi doğrultusunda ortak bir kalite bilinci ve takım ruhu ile iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerinden taviz vermeden çalışmayı bir şirket kültürü olarak benimsemişlerdir. Amaç daima en iyiye doğru yol
almaktır.